อังกฤษ ผู้สอน (180)

เดนมาร์ก ผู้สอน (33)

สเปน ผู้สอน (17)

อาหรับ ผู้สอน (8)

สวาฮีลี ผู้สอน (7)

โยรูบา ผู้สอน (7)

ฝรั่งเศส ผู้สอน (6)

เวียดนาม ผู้สอน (5)

เยอรมัน ผู้สอน (4)

เกาหลี ผู้สอน (4)

รัสเซีย ผู้สอน (4)

แอลเบเนีย ผู้สอน (4)

เบงกาลี ผู้สอน (3)

เปอร์เซีย ผู้สอน (3)

ไอซ์แลนด์ ผู้สอน (3)

อูรดู ผู้สอน (3)

อับคาซ ผู้สอน (2)

แอฟริกานส์ ผู้สอน (2)

ฮินดี ผู้สอน (2)

โปรตุเกส ผู้สอน (2)

อเวสตะ ผู้สอน (1)

อัมฮารา ผู้สอน (1)

บาฟัต ผู้สอน (1)

บัลแกเรีย ผู้สอน (1)

โครเอเชีย ผู้สอน (1)

ลิทัวเนีย ผู้สอน (1)

มาลากาซี ผู้สอน (1)

มราฐี ผู้สอน (1)

มาเลย์ ผู้สอน (1)

ดัตช์ ผู้สอน (1)

เนียนจา ผู้สอน (1)

พาชตู ผู้สอน (1)

บุรุนดี ผู้สอน (1)

โชนา ผู้สอน (1)

เซอร์เบีย ผู้สอน (1)

เตลูกู ผู้สอน (1)

ตุรกี ผู้สอน (1)

อุซเบก ผู้สอน (1)

โวลอฟ ผู้สอน (1)

ฟิลเตอร์

เซแลนด์ ผู้สอนและครู

ลองบทเรียนออนไลน์

ใช้เวลามากขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพในราคาที่ต่ำกว่า

Marynelle

Marynelle

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

สิงคโปร์

Last active

55 days ago

Hi! My name is Marynelle. I am a graduate of BS Psychology. I've been teaching for 6 months already. I've also worked in a Call Center Company in the Philippines and my recent job is a Banker. Teaching English is one of the things I enjoy the most. It gives me the opportunity to share my knowledge and be able to know the culture of others. It’s not only about grammars or making better sentences but it is also about chances to speak up and to be heard by others. I do believe that everyone can lea

Elena

Elena

อัตราชั่วโมง

$5.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

รัสเซีย

อาศัยอยู่ค่ะ

กรีซ

Last active

16 days ago

Hello, I am Elena. I have the master degree in teaching and 5 years of teaching experince. As if I am the native speaker and experienced teacher, I can teach any level and help with exam preparation. I usually build my lesson according to students' preferences, giving the theory in very small pieces and after it follows the practice. Mostly, I concentrate on a real language that will be useful for communication, reading, writing, listening or watching videos.

ผู้สอนออนไลน์

เรียนรู้บทเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูสอนภาษา

Lolita

Lolita

อัตราชั่วโมง

$15.00-$20.00

การทดลอง

$10.00

สอน

บัลแกเรีย

อาศัยอยู่ค่ะ

สหรัฐอเมริกา

Last active

16 days ago

I am a native Bulgarian professor, genealogist and author. I have been living in the USA for 19 years.

เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นด้วยบทเรียนวิดีโอสด

เชื่อมต่อกับผู้สอนออนไลน์ที่ดีที่สุดจากทุกที่ทุกเวลา

Gabriel

Gabriel

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

ไอซ์แลนด์

อาศัยอยู่ค่ะ

สหราชอาณาจักร

Last active

55 days ago

I live in Iceland, I also lived in Denmark for 6 years so i have pretty good at danish, I get really good grades on my Icelandic, I would try to teach by making learning interesting and fun, help with the hard grammar and also recommend them to good sites to visit so they can learn a lot

Zi

Zi

อัตราชั่วโมง

$8.00-$8.00

การทดลอง

$3.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

ฟิลิปปินส์

Last active

55 days ago

Hi my name is Zia, I am from the Philippines. I have been teaching English for 10 years or so. It is one of the job I truly enjoyed, not only yiu gain friends from it but you can also be an inspiration for your student, I believe when learning English you dont need a formal education all through with it, you need to have your consistency, patience, determination and your self confidence. You have to believe in yourself and dont ever think or feel bad your ability in English.

Nancy

Nancy

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

สหรัฐอเมริกา

Last active

55 days ago

Hello Im Nancy ,Ive been teaching Korean students before,I see to it that my students will not get bored while were studying ,I love children and make our relationship not only students and teacher but to become friend also.

Dennis

Dennis

อัตราชั่วโมง

$8.00-$13.00

การทดลอง

$5.00

สอน

สเปน

อาศัยอยู่ค่ะ

สหรัฐอเมริกา

Last active

6 days ago

hola my names is denis and im a mexican girl.I'm about to finish medical school, I love teaching Spanish to people, they can benefit a lot because I can help them with pronunciation, grammar and teach them a lot of vocabulary; As for me, in my free time I exercise and spend time with my family and my pets.

Love

Love

อัตราชั่วโมง

$7.60-$6.00

การทดลอง

$3.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

ฟิลิปปินส์

Last active

55 days ago

Hi Good Day! I am Teacher Love Lynn and I am from the Philippines! I highly believe that we all have our knowledge individually, and as a teacher I want to be of great help in developing what you have as a person. Lets make the best version of yourself. :

Esther

Esther

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$2.00

สอน

สวาฮีลี

อาศัยอยู่ค่ะ

Unknown

Last active

4 days ago

I'm a native Swahili speaker with a degree in Sociology. I've been teaching Swahili for 6 years and I teach Swahili in a way that helps my beginners to reach a new milestone with every class.

Robert

Robert

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

สหราชอาณาจักร

Last active

55 days ago

Hello, My name is Robert. I live in England and I am English.I am an Aerospace Trainer/Teacher,who have taught in China,India and America. I have just completed my TEFL course and would love to start teaching. I love meeting new people from around the world and look forward to helping people with their English and in turn I hope I can also learn something from them.