Jack is so unlucky/unlucko/unlucke.

คะแนน 0/0 (0%)

Jack is so __. a. unlucky b. unlucko c. unlucke

แบบทดสอบฟรีทุกวัน

Justlearn สร้างแบบทดสอบนับร้อย ๆ ครั้งทุกเดือน ทุกคำถามทำเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบสมัยใหม่ ทุกคนสามารถทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้วัสดุของเราได้ฟรี ชุมชน Just2arn ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

ผู้สอนและครูจำนวนหลายร้อยคนพร้อมที่จะให้การสอนแบบส่วนตัว บทเรียนถูกปรับแต่งตามระดับและรูปแบบการเรียนรู้ของคุณ ครูช่วยในการใช้วิดีโอแชท ลองใช้ห้องเรียนของ Justlearn และเรียนรู้เรื่องส่วนตัว

ดูครูสอนภาษาอังกฤษและครู