อังกฤษ ผู้สอน (180)

เดนมาร์ก ผู้สอน (33)

สเปน ผู้สอน (17)

อาหรับ ผู้สอน (8)

สวาฮีลี ผู้สอน (7)

โยรูบา ผู้สอน (7)

ฝรั่งเศส ผู้สอน (6)

เวียดนาม ผู้สอน (5)

เยอรมัน ผู้สอน (4)

เกาหลี ผู้สอน (4)

รัสเซีย ผู้สอน (4)

แอลเบเนีย ผู้สอน (4)

เบงกาลี ผู้สอน (3)

เปอร์เซีย ผู้สอน (3)

ไอซ์แลนด์ ผู้สอน (3)

อูรดู ผู้สอน (3)

อับคาซ ผู้สอน (2)

แอฟริกานส์ ผู้สอน (2)

ฮินดี ผู้สอน (2)

โปรตุเกส ผู้สอน (2)

อเวสตะ ผู้สอน (1)

อัมฮารา ผู้สอน (1)

บาฟัต ผู้สอน (1)

บัลแกเรีย ผู้สอน (1)

โครเอเชีย ผู้สอน (1)

ลิทัวเนีย ผู้สอน (1)

มาลากาซี ผู้สอน (1)

มราฐี ผู้สอน (1)

มาเลย์ ผู้สอน (1)

ดัตช์ ผู้สอน (1)

เนียนจา ผู้สอน (1)

พาชตู ผู้สอน (1)

บุรุนดี ผู้สอน (1)

โชนา ผู้สอน (1)

เซอร์เบีย ผู้สอน (1)

เตลูกู ผู้สอน (1)

ตุรกี ผู้สอน (1)

อุซเบก ผู้สอน (1)

โวลอฟ ผู้สอน (1)

ฟิลเตอร์

พิศนุปริยะ ผู้สอนและครู

ลองบทเรียนออนไลน์

ใช้เวลามากขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพในราคาที่ต่ำกว่า

ผู้สอนออนไลน์

เรียนรู้บทเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูสอนภาษา

Juan

Juan

อัตราชั่วโมง

$8.00-$15.00

การทดลอง

$6.00

สอน

สเปน

อาศัยอยู่ค่ะ

สหรัฐอเมริกา

Last active

55 days ago

Hey there! My name is Juan Esteban Rodríguez, I'm from Medellín, Colombia. I started learning how to speak and teach English after high school and now my experience of several years has helped plenty of my students get their English to the next level and that way improve their lives. I also love meeting new people and sharing my experience with them will be a real pleasure.

Janik

Janik

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

เดนมาร์ก

อาศัยอยู่ค่ะ

เดนมาร์ก

Last active

55 days ago

Som uddannet lærer, kan jeg finde frem til, hvilken måde netop du lærer bedst. Alle mennesker lærer forskelligt, og det der kan virke enormt svært, kan lige pludseligt blive nemt, hvis undervisningen er tilrettelagt efter, hvordan du lærer bedst.

เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นด้วยบทเรียนวิดีโอสด

เชื่อมต่อกับผู้สอนออนไลน์ที่ดีที่สุดจากทุกที่ทุกเวลา

Andres

Andres

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$2.00

สอน

สเปน

อาศัยอยู่ค่ะ

สหรัฐอเมริกา

Last active

55 days ago

Hello! My name is Andres. I live in Venezuela and I am Venezuelan. My native language is Spanish and I would love to start teaching. I love meeting new people from all over the world and I hope to help people with their Spanish and, in turn, I hope that I can also learn something from them.

Eugenia

Eugenia

อัตราชั่วโมง

$25.00-$15.00

การทดลอง

$6.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

Unknown

Last active

139 days ago

I have a Bachelors degree in Accounting. I do not have teaching experience, but think I could do well if given an opportunity.

Shamaila

Shamaila

อัตราชั่วโมง

$35.00-$15.00

การทดลอง

$2.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

สหราชอาณาจักร

Last active

55 days ago

My name is Shamaila and am 29 years old.I am Doctor by profession.My specialty is physical therapy and rehabilitation medicine .Working at Oxford University Hospital Hospitals.I am fluent in Urdu English and Punajbi.Can speak,read and write all these language.I have been teaching Urdu language since I was 15 years old.Its my native language aswell plus I have been working on Urdu literature.

Mr

Mr

อัตราชั่วโมง

$10.00-$12.00

การทดลอง

$5.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

สเปน

Last active

55 days ago

Hello! My name is Paul. I am British but I live and work in Spain. This has helped me to understand the difficulties of learning a language that is not your own. I have been teaching English for about 10 years. I have taught children and adults, students and professionals. I look forward to helping you make English your own.

Evelyn

Evelyn

อัตราชั่วโมง

$8.00-$15.00

การทดลอง

$6.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

สหรัฐอเมริกา

Last active

55 days ago

Hello students! If you want to learn with fun here I am..teacher Eve from Philippines. I am a public school teacher with 11 years of teaching experience and willing to help students who wants to learn with fun. Im not only an educator but also a friend..a sister who always had the hand to help others!

Bratislav

Bratislav

อัตราชั่วโมง

$7.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

เซอร์เบีย

Last active

55 days ago

Hi there. My name is Bratislav, my English name is John, and I am from Europe. My major is International Political Sciences. I was teaching online for about a year and a half, but then I decided that I want to teach in China. So, I was teaching English in China for half a year. I always encourage my students to ask questions and to feel free to make mistake. Because you learn by making mistakes, right?

Privilege

Privilege

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$2.00

สอน

เนียนจา

อาศัยอยู่ค่ะ

เยอรมนี

Last active

30 days ago

Want to gain a basic appreciation of Nya

Katarina

Katarina

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$2.00

สอน

อังกฤษ

อาศัยอยู่ค่ะ

เซอร์เบีย

Last active

55 days ago

My name is Katarina, I am 24 years old and I live in Belgrade, Serbia. My major at the University is the Italian language, culture and literature, and also the English language. I have a C2 English proficiency level and a 120h high distinction TEFL certification. I am not a native speaker, but I have taken an unofficial accent evaluation at the Embassy and got evaluated as a native speaker, Boston area. I have been working as an online teacher for almost 2 years now, students age 7-77, from the point where they don`t understand a single word in English, to the point where they are pretty good conversationalists. On the other hand, I have also been giving one on one home English lessons for more than 7 years, to mostly elementary and high school students. I am looking for a new, serious company where I can share my knowledge with children and help them improve their English skills by providing interesting, funny and, at the same time, serious and productive lessons. Also, I am currently working as an online teacher.